Úvod

Vitajte na webovej stránke Užhorodského spolku Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený 15. januára 1996. Okrem vydávatelskej činnosti sa snaží šíriť slovenskú kultúru v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná krajanská menšina, v tejto oblasti poriada alebo sa podiela na rôznych kultúrnych podujatiach. 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie bronzovej tabule na pamiatku Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom, 14. októbra 2015 spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode sa podielal na odhaleniu pamätnej tabule M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v mestečku Perečin, 18. októbra 2016 bola odhalená tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta, 5. októbra 2017 ďalšia Štúrova pamätná tabula v obci Antalovce, 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec, 7. marca 2019 pamätná tabuľa o pôvode budovy Prosvity v Užhorode, spoločne s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode a Masarykovým demokratickým hnutím v Prahe dňa 25. mája 2019 bas-reliéf T. G. Masaryka v Mukačeve, 27. júna 2019 pamätná tabuľa M. R. Štefánika v obci Huta, 10. septembra 2019 bas-reliéf klasika československej literatury Ivana Olbrachta v Užhorode, 9. októbra 2019 bas-reliéf Ľudovíta Štúra v obci Storožnica, 8. októbra 2020 pamätná tabuľa Milana Rastislava Štefánika v obci Onokivci, 21. októbra 2020 pamätná tabuľa na česť Ľudovíta Štúra v obci Dračino, 12. mája 2021 pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra v obci Lysyčovo v Iršavskom okrese, 16. septembra 2021 bola odhalená pamätná tabuľa slovenskému hudobníkovi a novinárovi Milanovi Lichardovi v obci Seredne a v spolupárci s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode dňa 3. decembra 2021 bola v obci Holubyne odhalená tabuľa na budove obecného úradu, ktorá pripomína, že Podkarpatská Rus bola súčasťou 1. ČSR. Dňa 28. októbra 2022 v Perečine Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval odhalenie pamätnej tabule slovenského kňaza, básnika, prekladateľa, publicistu Bohuslava Nosáka-Nezabudova. V roku 2023 sme zorganizovali odhalenie pamätnej tabule v meste Perečin na uctenie pamiatky Pavla Jozefa Šafárika.