Užhorodský spolok Slovákov

Začarovaná Marmoroš

Kešner, Karel. Začarovaná Marmaroš. Cyklus pohádkových dramatisací. Rokycany, 1939. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov. Užhorod, 2023 (reedice). Vydané za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Kraje Vysočina. Jazyk: český.

Čítať ďalej