Užhorodský spolok Slovákov

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ (ВЕЛИКОЙ) МИРОВОЙ ВОЙНЫ – ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ – ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Vydal: Ужгородское общество русской культуры. Užhorod, 2014.

Kniha obsahuje informácie o pamiatkach a cintorínoch na česť zomrelých vojakov za prvej svetovej vojny – a to nie len ruských, ale tiež ďalších národností – slovenskej, českej, rakúskej, rusínskej, talianskej, židovskej a ďalších.