Užhorodský spolok Slovákov

Slovenský svetový kalendár 2021

Vyšla nová publikácia Slovákov v zahraničí – už piaty ročník Slovenského svetového kalendára. V krajanskej ročenke je aj článok o činnosti Užhorodského spolku Slovákov, a to konkrétne o minuloročnom odhalení pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi v obci Dračino. Slovenský svetový kalendár vydávajú Slováci v Srbsku a vychádza pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

SSK-2021-4

Obrázok 4 z 4