Užhorodský spolok Slovákov

Мирно жийте, люди

Turjánicja, Jurij. V mieru žite, ľudia. Zborník protivojnových piesní z vrchovín a nížin Zakarpatí v štyroch jazykoch. Užhorod, 2017. Vydané za finančnej podpory Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov. Jazyk: ukrajinský, maďarský, český, slovenský.