Užhorodský spolok Slovákov

20 rokov Slovenskej nezávislosti

Dňa 24. januára 2013 sa pri príležitosti výročia 20 rokov nezávislosti Slovenskej republiky uskutoční sviatočný koncert v grécko-katolickom kostole z roku 1640 v Užhorode (od 16 hodín) a oficiálne stretnutie v reštaurácii Užhorodského hradu (o 17. hodine). Na podujatie prijal pozvanie predseda Užhorodského spolku Slovákov Ivan Latko s manželkou.