Užhorodský spolok Slovákov

Akcie a udalosti v deň osláv 100. výročia pripojenia Podkarpatskej Rusi k Československu

Dňa 10. septembra 2019, prebehlo v Užhorode v rámci 100. výročia pripojenia Podkarpatskej Rusi k ČSR niekoľko udalostí. Krátko po obede sa uskutočnilo stretnutie účastníkov u pamätníkov Masaryka a Štefánika, kde členovia delegácie z Českej republiky položili vence k pamiatke týchto dvoch významných štátnikov. Krátko pred krajanským večerom bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa – bas-reliéf – Ivana Olbrachta – na budove kafé-múzea Pid Zamkom na Olbrachtove ulici. Slávnostného odhalenia sa zúčastnili a príhovory predniesli – Generálny konzul SR v Užhorode – Miroslav Mojžita, zástupca starostu Užhorodu – Oleksandr Bilak, predseda dobročinného fondu ViZa – Volodymyr Čubirko, organizátor – za Masarykavo demokratické hnutie v Prahe – Erik Lukas, predseda Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov – Ivan Latko, majiteľ a prevádzkovateľ kafé-múzeá Pid Zamkom – Jurij Rusnak a samozrejme autor diela – sochár Eduard Aleksij. V rámci krajanského večera prebehlo tiež slávnostné premiérové ​​premietanie nového dokumentárneho filmu – Podkarpatská rusínska maliarska škola. Akcie sa zúčastnili organizátori z ČR – členovia Masarykova demokratického hnutia, členovia českých a slovenských krajanských spolkov z Užhorodu, turisti a miestni občania. Celú akciu sprevádzalo okrem dobrej nálady vďaka miestnemu folklornému triu pod vedením Miroslavy Kopinec tiež dobré počasie a v neposlednom rade tiež veľmi vydarená ochutnávka zakarpatských špecialít kafé-múzea Pid Zamkom.