Užhorodský spolok Slovákov

Angelina Turáková – Lastovička

Ангеліна Турак – Ластівочка. Užhorod, 2007. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: ukrajinský, slovenský.