Užhorodský spolok Slovákov

Budujme stát pro 40 000 000 lidí

Baťa, J. A. (reedícia, Zlín – 1937). Užhorod, 2012. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Užhorodská společnost české kultury J. A. Komenského, Zakarpatský spolek pro ochranu památek. Vydané za finančnej podpory spoločností Sběrné suroviny UH, s.r.o., Uherské Hradiště (Česká republika), Jindřich Svadbík – TERACO, Hluk (Česká republika), Státní podnik – Užhorodské lesní hospodářství, Užhorod (Ukrajina), Dobročinný fond ViZa, Jihlava (Česká republika), členov spolkov, krajanov a priatelov Podkarpatskej Rusi. Jazyk: český.