Užhorodský spolok Slovákov

Bulletin Česko Slovenského ústavu zahraničného Bratislava

V bulletine Česko Slovenského ústavu zahraničného Bratislava vyšiel článok o odhalení pamätnej tabule T. G. Masaryka v Chuste.