Užhorodský spolok Slovákov

Čabianska organizácia Slovákov – kontakt so Slovákmi v Maďarsku

Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje a udržiava kontakty so Slovákmi v okolitých krajinách. Príkladom je kontakt so Slovákmi z Békešskej Čaby, ktorí vydali Čabiansky Kalendár na rok 2016 a v ktorom publikuje aj predseda Užhorodského spolku Slovákov – Ivan Latko. V svojom článku píše o prístupu Ukrajiny k národnstným menšinám a krajanským komunitám. Týmto všetkých Slovákov v Maďarsku, ale aj v celom zahraničí, srdečne pozdravujeme.