Užhorodský spolok Slovákov

Československé obdobie života Podkarpatskej Rusi

V Užhorode vyšla nová publikácia s názvom Československé obdobie života Podkarpatskej Rusi, ktorej autorom je Jurij Turjanyca, člen Klubu T. G. Masaryka v Užhorode.

Publikácia popisuje vtedajšiu situáciu v oblasti samosprávy, kultúry, bankového systému, dopravy, energetiky a priemyslu, turistike a pamiatkach, a tiež spomína významné československé osobnosti, ktoré tu pôsobili.

Je tu uverejnený aj článok o Klube T. G. Masaryka. O knihu je veľký záujem, pretože sa jedná o prvú publikáciu v ukrajinskom jazyku, ktorá objektívne informuje o Podkarpatskej Rusi ako súčasti Československa v období 1918-1938.