Užhorodský spolok Slovákov

Delegácia Prešovského samosprávneho kraja v Užhorode

V útorok 30. mája 2023 sa uskutočnila návšteva delegácie Prešovského samosprávneho kraja – na čele s podpredsedami JUDr. Štefanom Bieľakom a Bc. Jozefom Kanuščákom, MBA – ktorá sa stretla s predstaviteľmi Zakarpatskej krajskej rady – predsedom Volodymyrom Čubirkom. Hlavným cieľom návštevy bolo odovzdanie humanitárnej pomoci (8 elektrogenerátotrov a 6 prenosných počítačov). Tiež bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi regiónmi. Na záver stretnutie a žiadost hostí urobil predseda Užhorodského spolku Slovákov exkurziu po historickom meste Užhorod a zoznámil tak hostí so slovenskými a československými stopami našeho mesta. Pri stretnutí sa hovorilo o možnej spolupráci Prešovského samosprávneho kraja a Užhorodského spolku Slovákov.