Užhorodský spolok Slovákov

Dokončenie pamätnej tabule

V súčasnosti je dokončená tabuľa – bas reliéf – na česť slovenskému spisovateľovi Bohuslavovi Nosák-Nezabudovovi. Projekt financuje Užhorodský spolok Slovákov a Rusínsky kultúrologický klub. Odhalenie je naplánované na jeseň 2022.