Užhorodský spolok Slovákov

Dokončenie tabule k ucteniu pamiatky P. J. Šafárika

Tabuľa na uctenie pamiatky Pavla Jozefa Šafárika je dokončená a pripravená na inštaláciu. Výroba prebehla za finančného prispenia Ministerstva zahraničných vecí ČR a European Institute Prague. Slávnostné odhalenie je naplánované na september roku 2023.