Užhorodský spolok Slovákov

Dřevěné stavby v karpatské oblasti

Sičynśkyj, Vladimír. Dřevěné stavby v karpatské oblasti. Carpatica III. Sbírka příruček z věd duchovních a přírodních. Užhorod, 2021 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jazyk: český.