Užhorodský spolok Slovákov

Fotografie k odhaleniu pamätnej tabule Ľudovíta Štúra v obci Nový Klenovec