Užhorodský spolok Slovákov

Krajanský večer v Užhorode

Dňa 10. septembra 2019 usporadúvajú Masarykovo demokratické hnutie, Klub T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodský spolok Slovákov pod záštitou Pardubického kraja krajanský večer v Užhorode, ktorý sa uskutoční v Café-múzeu Pid Zamkom v rámci programu osláv 100. výročia od pripojenia Podkarpatskej Rusi k ČSR . Súčasťou večera bude folklórne vystúpenie a premietanie dokumentárneho filmu. V tento deň tiež prebehne slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ivana Olbrachta.