Užhorodský spolok Slovákov

Matica slovenská informuje o aktivitách krajanov v Užhorode

Matica slovenská informuje na svojich webových stránkach o otvoreniu pamätnej tabule na česť M. R. Štefánika vo V. Bereznom: článok