Užhorodský spolok Slovákov

Milan Rastislav Štefánik – Léta hvězdná a válečná

Zuberec, Vladimír. Užhorod, 2006 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Zakarpatský spolok pre ochranu pamiatok, Užhorodská spoločnosť českej kultúry J. A. Komenského, Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. Jazyk: český.