Užhorodský spolok Slovákov

Nástenný kalendár 2014

V tomto roku sme na pamiatku, ale aj k praktickému využitiu, pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2014. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.