Užhorodský spolok Slovákov

Nástenný kalendár 2020

Aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov pripravili nástenný kalendár pre rok 2020. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.