Užhorodský spolok Slovákov

Návšteva zo Společnosti přátel Podkarpatské Rusi v Užhorode

V dňoch 26. augusta – 2. septembra navštívil užhorodské krajanské spolky predseda Spoločnosti priateľov Podkarpatskej Rusi – pán Ing. Jan Čopik. V rámci stretnutia bola zo strany Spoločnosti prisľúbená podpora vo forme finančného príspevku na vydanie reedície knihy K. Kochannyj-Goralčuk – Podkarpatská Rus v minulosti a prítomnosti (1931), ktorú spoločne vydajú Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov a Spoločnosť priateľov Podkarpatskej Rusi v budúcom roku. Na záver stretnutia sa zástupci spolkov a Spoločnosti dohodli na usporiadaní besedy predsedu Klubu T. G. Masaryka o činnosti a aktivitách spolku, ktorá sa bude konať v Prahe na konci tohto roka.