Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi v obci Lysyčovo

V stredu, 12. mája 2021, z inicatívy Užhorodského spolku Slovákov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa na česť kodifikátora slovenského jazyka – Ľudovíta Štúra v obci Lysyčovo v Iršavskom okrese Zakarpatskej oblasti.

Na odhalení spomienkovej tabule sa zúčasntili zástupca Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode – Peter Hodúl, starostka Lysyčova – Vira Budul, riaditeľ múzea Hamora – Viktor Petrovci, predseda Užhorodského spolku Slovákov – Ivan Latko so zástupcom Igorom Pesčakom, krajania a predstavitelia redakcie ukrajinskej televízie UA-Zakarpattya, ktorá odvysiela reportáž z tohto podujatia, a tiež folklórny súbor miestnej školy.

Historicky v období 1. ČSR, ktorej dnešné územie Zakarpatskej oblasti Ukrajiny bolo súčasťou, žilo v obci Lysyčovo 1895 obyvateľov, z ktorých bolo 6 nemeckej, 91 židovskej, 101 slovenskej a 1697 rusínskej národnosti. Aktuálne žije v obci asi 50 obyvateľov, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti, majú svoj rímsko-katolický kostol s omšou v slovenčine.

Ďakujeme miestej samospráve, ktorá podporuje rozvoj slovenskej kultúry a tradícií v obci Lysyčovo.