Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Turja Remeta

Dňa 18. októbra 2016 bola slávnostne odhalená tabuľa k pamiatke veľkého Slováka, kodifikátora slovenského jazyka – Ľudovíta Štúra – v obci Turja Remeta Perečinského okresu v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Slávnostneho odhalenia sa zúčastnili predstavitelia Generálneho konzulátu SR v Užhorode – generálna konzulka pani Janka Burianová, predseda perečinskej Rary národných poslancov – pan Mychajlo Laskin, predseda Turja-Remetskej obecnej rady – pan Mychajlo Bihan, a tiež predsedovia slovenských krajanských spolkov Ľudovíta Štúra – pani Valéria Balanko, a Spolku slovenskej inteligencie – pan Erik Horvat, členovia Užhorodského spolku Slovákov a občania obce. Tabuľa bola odhalená predstaviteľmi slovenského konzulátu a slovenských krajanských spolkov. Tabuľa bola odhalená vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave. Reportáž z odhalenia odvysielala užhorodská televízia Tysa TV a mukačevská televízia M-studio.