Užhorodský spolok Slovákov

Pamätná tabuľa M. R. Štefánika je hotová