Užhorodský spolok Slovákov

Podkarpatská Rus. Práce a život lidu.

Kožmínová, Amalie. Práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a národopisné. Užhorod, 2020 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Jazyk: český, anglický.

publikace-119a

Obrázok 1 z 8