Užhorodský spolok Slovákov

Podpísanie dohody o spolupráci medzi krajanskými spolkami

Dňa 28. októbra podpísali zástupcovia českých, slovenských a rusínskych organizácií zmluvu o spolupráci pre ochranu a rozvoj kultúry českého, slovenského a rusínskeho národného spoločenstva v Zakarpatskej oblasti.