Užhorodský spolok Slovákov

Pohľadnica – odhalenie tabule M. R. Štefánika

Pohľadnica – odhalenie tabule M. R. Štefánika. Užhorod, 2013. Vydal Užhorodský spolok Slovákov.