Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule Bohuslavovi Nosák-Nezabudovovi v obci Hlyboke

Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie na odhalenie pamätnej tabule na česť slovenskému spisovateľovi Bohuslavovi Nosák-Nezabudovovi (3. februára 1818 – 5. apríla 1877). Tabuľa bude umiestnená na budove miestnej školy.