Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Antalovce.