Užhorodský spolok Slovákov

Roman Bednár, riaditeľ Tlačového centra južnej Ameriky v Nemecku, autor, publicista, zahraničný Slovák

Čitatelia autora a publicistu Romana Bednára, ktorý od roku 2005 už viac nepublikuje v SR, ale len v južnej Amerike a Nemecku, si môžu bezplatne prečítať jeho práce i niektoré jeho nové knihy – vydané v španielčine a preložené do slovenčiny – na webovej stránke:

www.roman-bednar.com