Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostne odhalenie bronzovej tabule na česť M. R. Štefánika