Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Milana Licharda v obci Seredne

Dňa 16. septembra 2021 v obci Seredne na budove miestnej umeleckej školy sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule slovenskému hudobníkovi a novinárovi Milanovi Lichardovi (25. február 1853, Skalica –  21. apríl 1935, Užhorod), ktorý žil v našom kraji (1921-1935) v rokoch 1. ČSR a ktorý sa stal zberateľom slovenských ľudových piesní Slovákov v Podkarpatskej Rusi (obce Antalovce, Seredne, Onokovce, Hlyboke, Čertež). Ako hudobný teoretik sa zaoberal slovenskou ľudovou piesňou a otázkou vytvorenia slovenskej národnej hudby.  Jeho tvorba je rozsiahla, obsahuje zborové úpravy slovenských ľudových piesní, vlastné zbory a piesne na texty slovenských básnikov. Na odhalení boli zástupca starostu obecného úradu Roman Vasylyndra, sochár Eduard Aleksij, riaditeľka umeleckej školy Ščerbej Oksana, podpredsedníčka Zakarpatskeho kultúrno-osvetového spolku slovenských žien „Dôvera“ Jana Dudašová, predseda Užhorodského spolku Slovákov Mgr. Ivan Latko a zástupca Mgr. Igor Peshchak, redakcia „Slovenské pohľady“ televizie „UA:Zakarpattia“, krajania z Užhorodu, Seredného, Antaloviec, Hlybokého a okolia. Tabuľa bola odhalená vďaka finančnej podpory grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.