Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule na buste T. G. Masaryka

Dňa 13. októbra 2014 odhalili zástupci českých a slovenských krajanských spolkov a krajania pamätnú tabulu na buste T. G. Masaryka v Užhorode. Táto tabula je symbolom odhalenia pomníku T. G. Masaryka, ktoré prebehlo pred viac ako 12 rokmi – 28. marca roku 2002 – a o ktoré se zaslúžili práve tiež členovia Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov. Výroba a odhalenie tabule boli financované z členských príspevkov spolkov.