Užhorodský spolok Slovákov

Slováci na Ukrajine odhalili v obci Dračino pamätnú tabuľu Ľudovítovi Štúrovi – napísali o nás