Užhorodský spolok Slovákov

Slovenská zabijačka v obci Storožnica

8. decembra sa v obci Storožnica (starý názov Jovra) uskutočnila Slovenská zabijačka. Organizátorom podujatia bol Zakarpatský spolok Ľudovíta Štúra a zúčastnilo sa na ňom na 130 slovenských rodín z Užhorodu, Turých Remet, Storožnice a tiež zástupcovia Generálneho konzulátu SR v Užhorode, Zakarpatského spolku slovenskej inteligencie, Užhorodského spolku Slovákov, predstavitelia vlády, sponzori a ďalší. Do neskorých nočných hodín mali účastníci možnosť ochutnať klobásy, hurku, červené a biele vínko, koňak. Gastronomické zářžitky doplnila svojím vystúpením slovenská skupina Fortuna, ktorá hrala k tancu a počúvaniu po celý večer.