Užhorodský spolok Slovákov

Slovenský svetový kalendár

Slovenský kultúrny klub v Srbsku, Centrum – slovenská kultúrna koordinácia, Báčsky Petrovec, Srbsko, vydali Slovenský svetový kalendár, v ktorom sa prezentujú slovenské krajanské spolky z celého sveta. Výnimkou nieje ani Užhorodský spolok Slovákov.

„Cieľom tohto projektu je prispieť k prezentácií dejín, kultúry a všeobecne života krajanov roztrúsených v rôznych kútoch sveta, podporiť vzájomnú spoluprácu, nadviazať kontakty a v neposlednom rade aj vytvoriť platformu, ktorá predstavuje príklady dobrej praxe v zachovávaní, rozvoji a zaveľaďovaní slovenského jazyka, slovenských tradícií, identity a integrity našich komunít,“ píšu autori kalendára Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Celý článok nájdete na webových stránkách Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.