Užhorodský spolok Slovákov

Starosta Liptovskej Tepličky na návšteve v Užhorode

Dňa 30. apríla 2015 sa uskutočnilo stretnutie starostu Liptovskej Tepličky – pána Mgr. Slavomíra Kopáča – s predstaviteľmi Užhorodského spolku Slovákov v Užhorode. Pri stretnutí sa rokovalo o možnosti ďalšej spolupráce a návštev obce pod Tatrami a oblasti Zakarpatskej Ukrajiny – predstavitelia Spolku sú pozvaní na návštevu obce v druhej polovine tohto roka.

Na záver stretnutia zástupci Spolku predali starostovi svoje publikácie týkajúce sa života Slovákov v regióne a v Podkarpatskej Rusi v období 1. Československej republiky.