Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie predstavitelov českých a slovenských spolkov u busty T. G. Masaryka v Užhorode