Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie predstavitelov českých a slovenských spolkov u busty T. G. Masaryka v Užhorode

Dňa 7. marca 2016, v deň narodenín T. G. Masaryka, prvého prezidenta ČSR, sa predstavitelia Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov zišli v parku pri buste T. G. Masaryka. Stretnutie bolo spomienkou na výročie tejto významnej postavy našej histórie.

Stretnutie sa zúčastnil aj Stepan Šembera, ktorý bol v roku, kedy bola slávnostne odhalená busta Masaryka, starostom mesta Užhorodu a ktorý odhalenie a umiestnenie busty administratívne povolil. Po krátkych prejavoch účastníkov bola u busty odkrytá pamätná tabuľa informujúca odhalenie busty 28. marca 2002 z iniciatívy miestneho krajanského spolku Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a za podpory Československého ústavu zahraničného v Prahe. Po skončení akcie sa v neďalekej kaviarni účastníci zišli na priateľskom posedení pri káve.