Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie s Ministrom zahraničných vecí SR

Podpredseda vlády a ministr zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – Miroslav Lajčák, a tiež generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode – Janka Burianová, honorárny konzul Slovenskej republiky vo Veľkom Bereznom – Oleh Adamčuk, sa na pôde slovenského konzulátu v Užhorode stretli so zástupcami krajanských spolkov pôsobiacich v Zakarpatskej oblasti – Krajanský slovenský spolok Ľudovíta Štúra, Krajanský spolok slovenskej inteligencie, Krajanský spolok slovenských žien „Dôvera“, krajanská organizácia „Matica Slovenská“ a Užhorodský spolok Slovákov. Prestavitelia krajanských spolkov informovali zástupcov slovenskéj vlády o svoji aktivitách, a o súčasnych problémoch

Na záver stretnutia hostovi zo Slovenka odovzdali zástupci Užhorodského spolku Slovákov publikáciu „Podkarpatská Rus 1936“ a pohľadnice s tabuľou M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom. Tohto stretnutia sa tiež zúčastnili zástupci slovenských médií – TA 3, Markíza a dalšie. Médiám poskytnuli mini interview zástupcovia slovenských spolkov – Valerija Balanko a Ivan Latko.