Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie s novým Generálnym konzulom

Dňa 1. septembra 2020 sa uskutočnilo stretnutie predsedy Užhorodského spolku Slovákov s novým Generálnym konzulom GK SR v Užhorode – pánom Pavlom Pánisom. Predseda spolku zoznámil pána konzula s činnosťou a aktivitami Užhorodského spolku Slovákov v regióne a o spolupráci s konzulátom.