Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie s novým veľvyslancom Slovenskej republiky na Ukrajine

Dňa 16. októbra 2014 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských krajanských organizácií – Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku, Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Matica slovenská na Zakarpatsku, Užhorodský spolok Slovákov – s novým mimoriadnym a spolnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky na Ukrajine – pánom Jurajom Siváčekom, generálnym riaditeľom politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – pánom Ľubomírom Rehákom, a generálnou konzulkou GK Užhorod – paní Jankou Burianovou. Pri stretnutí zástupcovia slovenskej menšiny informovali o svojich aktivitách. Nový slovenský veľvyslanec potvrdil, že slovenská vláda aj on sám budú pomáhať pri zabezpečení realizácie rôznych projektov a aktivít slovenských spolkov na Ukrajine.