Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie slovenských spolkov na Generálnom konzuláte SR v Užhorode

Dňa 27. februára 2024 prebehlo stretnutie zástupcov slovenských spolkov – Zakarpatský spolok slovenskej inteligencie, Zakarpatský spolok slovenských žien Dôvera a Užhorodského spolku Slovákov – na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode. Zástupcovia spolkov sa stretli a rokovali s Generálnym konzulom pánom Pavlom Pánisom a so zástupcom Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny v Užhorode – pánom Mychajlom Dzychorom.