Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie vo Veľkom Bereznom

Generálny konzul SR v Užhorode – pan Marián Mulík, honorárny konzul SR vo Veľkom Bereznom – pan Oleg Adamčuk, sochár Vasyl Roman, predseda Velikoberezňanského spolku Slovákov – pan Volodymyr Cenker a predseda Užhorodského spolku Slovákov – Ivan Latko, sa dňa 22. mája stretli vo Veľkom Bereznom s predsedom Velikoberezňanskej okresnej rady – pánom Vasylom Rihanom. Cielom stretnutia bolo dohodnutie sa na oficiálnom otvorení priestor konzulátu SR vo Veľkom Bereznom a tiež odhalenie tabule na pamiatku veľkému Slovákovi M. R. Štefánikovi. Dátumy otvorenia konzulátu a odhalenia tabule budú upresnené.