Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie zástupcov slovenských spolkov

Dňa 19. februára 2015 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských krajanských organizácií činných v Zakarpatskéj oblasti – Spolku slovenskej inteligencie v Zakarpatsku, Spoločnosti Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Spolku slovenských žien „Dôvera“, Užhorodskeho spolku Slovákov. Stretnutia sa zúčastnila generálna konzulka paní Janka Buriánová. Pri stretnutí zástupcovia slovenských spolkov informovali o svojich aktivitách a hovorilo sa aj o dnešnej situácii na Ukrajine a reakcii Slovákov žijúcich v regióne.