Užhorodský spolok Slovákov

Svoboda – její vznik a budování

Kápar, Josef. Svoboda – její vznik a budování: k desátému výročí osídlení legionářů na Podkarpatské Rusi. Praha, 1933. Užhorod, 2016 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu památek. Jazyk: český.