Užhorodský spolok Slovákov

T. G. Masaryk se vrátil do Užhorodu

Т. Г. Масарик повернувся до Ужгороду. Užhorod, 2013 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za finančnej podpory Kraja Vysočina. Jazyk: český, slovenský, ukrajinský.