Užhorodský spolok Slovákov

T. G. Masaryk se vrátil do Užhorodu

Т. Г. Масарик повернувся до Ужгороду. Užhorod, 2018 (2. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Masarykovo demokratické hnutí (Praha), Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český, slovenský, ukrajinský.